Inleiding

Inleiding

Deze scan probeert voor 3 transformaties (World Class Production, Digital Factory en Smart Production)* in te schatten hoe goed uw bedrijf reeds scoort op vlak van deze transformaties en hoe ver u nog verwijderd bent van de Voedingsfabriek van de Toekomst. Het is bovendien een instap en goede wegwijzer om te weten te komen hoe we u verder kunnen ondersteunen.

Dit project “Food Factory of the Future” geeft u een nieuw denkkader om naar uw huidige werking te kijken, zodat u concrete stappen kan definiëren naar uw toekomstige werking.

* De 3 transformaties maken deel uit van de 7 transformaties die door Agoria en Sirris in 2012 werden vastgelegd in het Made Different programma (www.madedifferent.be) om bedrijven te transformeren naar fabrieken van de toekomst.
De 7 sleuteltransformaties zijn: World Class Production; Simultaneous Product- en Production; Digital Factory; Human Centered Production; Networked Factory; Eco Production; Smart Production.

Doelstelling

De “F3 Technologiescan” bevat vragen over de 3 transformaties die een voedingsbedrijf leiden naar een “Food Factory of the Future”. Deze scan heeft als doelstelling het technologisch potentieel van de voedings- en technologiesector in kaart te brengen. Deze scan is opgesteld door Flanders’FOOD, Agoria en Sirris.

Voor wie is deze scan bestemd?

Deze scan wil op een hoog niveau uw huidige manier van werken en uw toekomstige strategie scannen. Vandaar dat één lid van het management team deze vragenlijst het best kan invullen.

Aanpak

Vooreerst worden er algemene gegevens over uw bedrijf alsook uw strategische prioriteiten gevraagd.

Daarnaast worden er 5 à 6 stellingen per transformatie gedefinieerd welke u dient te quoteren volgens de Likert-schaal 1-5 op Belangrijkheid en Performantie voor uw organisatie:,

“Importance” : hoe belangrijk vinden we de opgegeven stelling
“Performance” : hoe scoren we vandaag voor de opgegeven stelling

1 = helemaal niet akkoord;
2 = niet akkoord;
3 = noch akkoord, noch niet akkoord;
4 = akkoord;
5 = helemaal akkoord

De ingevulde gegevens in deze technologiescan blijven volledig confidentieel binnen het “F3 – Food Factory of the Future” project. De ingevulde gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor aggregatie in overzichten en benchmarks. Individuele gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Een initiatief van

Flanders' FOOD Agoria Sirris

Ondersteund door

Vlaamse Overheid Vlaanderen In Actie Agentschap Ondernemen Made Different

Realisatie door JDBI